Memo

此时三江月 圆缺与君同

2020年新冠病毒疫情期间,宁波捐赠武汉物资时用到的诗词寄语。

慈溪科技馆援助湖北疫区物资上写着:江南无所有,聊赠一枝春。

宁波市民捐赠给武汉的物资上写着:此时三江月,圆缺与君同。

赠范晔诗
陆凯 [南北朝]

折花逢驿使,寄与陇头人。
江南无所有,聊赠一枝春。

————————————————————————————————

此时三江月,圆缺与君同。

原《宁波晚报》记者王颖燕即兴而写。宁波有甬江、姚江、奉化江,武汉有汉水、府河、聂河汇入长江,皆是三江望月,心心相连,同一时节。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *